Με την συμφωνία του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΛΑΟΣ, υπερψηφίστηκε επί της αρχής, στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για την δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη, με το οποίο αναμορφώνεται η διαδικασία κατάρτισης και ελέγχου του Προϋπολογισμού, προβλέποντας για το τελευταίο και συμμετοχή της Βουλής.

Τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και ο ΛΑΟΣ (ο οποίος είχε επιφυλαχθεί κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια), εξέφρασαν παρά ταύτα, τις αντιρρήσεις τους για την ενίσχυση του υπουργού Οικονομικών με «υπερεξουσίες». Στο πλαίσιο αυτό, διευκρίνισαν πως η ψήφος τους επί της αρχής, αφορά την συμφωνία τους για την ανάγκη εκσυγχρονισμού και περαιτέρω διαφάνειας του συστήματος κατάρτισης και παρακολούθησης του κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά όχι και στις αρμοδιότητες με τις οποίες επιφορτίζεται ο υπουργός Οικονομικών, τις οποίες αναμένεται να καταψηφίσουν και κατά την αυριανή συζήτηση επί των άρθρων.

Πηγή:Αγγελιοφορος

Την στάση αυτή, δεν έκαμψαν ούτε οι αλλαγές που επέφερε απόψε ο υπουργός Οικονομικών στο σώμα του νομοσχεδίου, οι οποίες στην πλειοψηφία τους, κινούνται προς την κατεύθυνση ενός αυστηρότερου προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του. Πλέον αυτών, προστίθεται και η υποχρέωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, της σύνταξης και υποβολής στον υπουργό Οικονομικών, το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, απολογιστικής έκθεσης που θα κατατίθεται ενώπιον της Βουλής για ενημέρωση.

Advertisements